skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

“Tres versions”

Una exposició de Mercè Rius

M Rius 17
M Rius 17
M Rius 21
M Rius 18
M Rius 20
M Rius 03
M Rius 23
M Rius 04
M Rius 09
M Rius 05
M Rius 08
M Rius 06
M Rius 07
M Rius 12
M Rius 10
M Rius 11
M Rius 13
M Rius 14
M Rius 22
M Rius 24
M Rius 16
M Rius 25
M Rius 02
M Rius 01
M Rius 17M Rius 21M Rius 18M Rius 20M Rius 03M Rius 23M Rius 04M Rius 09M Rius 05M Rius 08M Rius 06M Rius 07M Rius 12M Rius 10M Rius 11M Rius 13M Rius 14M Rius 22M Rius 24M Rius 16M Rius 25M Rius 02M Rius 01

Cronològicament, les primeres peces d’aquesta exposició estan inspirades en la ceràmica neolítica. A partir d’elles he anat explorant noves maneres d’expressar-me. Diferents versions de la mirada inicial m’han conduït al treball que presento en aquesta exposició.

La primera versió, Els colors del vi, sorgeix del món de les vinyes i el vi: la part de fora de la peça es fosca amb una textura que ens recorda l’escorça del cep, amb petits motius de colors. Els interiors de les peces estan esmaltats amb colors delicats, com el fruit; són els colors de la tardor, vermells, grocs, verds, també blaus, com el cel.

La segona versió, Loess, aprofundeix en el contrast entre les parts esmaltades i les que no ho estan, inspirant-se en els processos d’erosió del Loess (un tipus de sòl, un sediment format per partícules de gra molt fi de sílex, feldspat, carbonat de calci i argila). L’erosió es produeix allà on la vegetació no fixa el sòl. En les meves peces l’esmalt és la vida, la vegetació,… allà on no n’hi ha, l’erosió hi deixa petjada.

La tercera versió, Orígens, retorna a formes mes primitives, només queda el blanc i el negre que prenen tota la força. M’interessen les noves textures i de nou el contrast entre el fons negre i les tonalitats del blanc de l’esmalt.

Tres versions d’una obra feta al torn, i que és una mostra de les meves peces dels darrers anys.

full de sala cartell de l’exposició
Back To Top