skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org
Tecnología De Los Esmaltes

Tecnología de los Esmaltes

Aquesta obra dóna una idea completa sobre les matèries primeres usades a la indústria dels esmalts, sobre la preparació d'aquests i les seves propietats, renunciant tant a les lucubracions teòriques com als detalls de la pura pràctica manual, ja que…

MÉS INFO.
Back To Top