skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Tecnología de los materiales cerámicos

Tecnología De Los Materiales Cerámicos

Aquest manual de Juan Morales Güeto és un repàs dels principis bàsics fisicoquímics de la ceràmica, estudi de les matèries primeres ceràmiques; descripció de les tècniques de vidriat i la decoració; diferents qualitats de pastes ceràmiques; diferents etapes del procés d’elaboració; criteris de qualitat ceràmica, seguretat laboral i cura del medi ambient, cosa que a criteri del professor Jesús Ma Rincón, investigador del CSIC, fa d’aquest llibre un manual de gran utilitat pràctica com a suport didàctic; dirigida fonamentalment a alumnes de les escoles de ceràmica, artesans industrials o investigadors que exerceixen la seva activitat professional al món de la ceràmica.

370 págines

Preu: 35 €

 

 

Back To Top