skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

TramuntART. XI Mostra d’Art Contemporani

TramuntART. XI Mostra D’Art Contemporani

Mercè Pla particip al TramuntART amb la seva escultura “Amarat de Tramuntana” a TramuntanArt al Port de la Selva. 

+ info: www.tramuntanart.cat

 

Back To Top