skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Three places at between

Three Places At Between

Del 9 d’octubre al 5 de desembre

 

Una exposició de Daphne Corregan a la Galeria Capazza de Nançay (França), en companyia del fotògraf Olivier Sémon i del pintor Guy Oberson.

Back To Top