skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Terrània. 17è Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc

Terrània. 17è Festival Internacional De Ceràmica De Montblanc

EXPOSICIÓ CENTRAL DEDICADA AL CERAMISTA JOAN PANISELLO

Venda de peces úniques. Ceramistes de nivell nacional, estatal
i internacional.
Tallers de ceràmica i rakú per a infants i adults
Demostracions de torn i d’instruments ceràmics
Modelatge en directe
Exposicions paral·leles

PAÍS CONVIDAT: SUÏSSA

Per a més informació: Oficina de Turisme
turisme@montblanc.cat
Tel. 977 86 17 33
http://www.montblancmedieval.cat
#terrània2019
#montblancmedieval
/TurMontblanc
@TurMontblanc
@montblanc_medieval

Back To Top