skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Jordi Serra. Reflexos metàl·lics

Jordi Serra. Reflexos Metàl·lics

Dins del marc del Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc, Terrània es va celebrar l’exposició de Jordi Serra sobre refelxos metàl·lics. Amb motiu de la mateixa es va editar aquest catàleg que es pot consultar a la biblioteca de l’ACC.

Back To Top