skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

NAOS. Temples personals

Mostra de vídeos i maquetes

Naos Web 14
Naos Web 14
Naos Web 13
Naos Web 12
Naos Web 11
Naos Web 10
Naos Web 9
Naos Web 14Naos Web 13Naos Web 12Naos Web 11Naos Web 10Naos Web 9

L’ACC va acollir la conferència NAOS: Temples personals de Estefanía Valls Urquijo, ceramista de Guatemala i membre de l’AIC, que ens va presentar el seu darrer projecte en ceràmica.

Naos: Templos Personales. Los templos en el mundo fueron creados como puertas de escape para el alma. Espacios donde nos aislamos del mundo exterior y navegamos dentro.

Els vídeos i maquetes que van acompanyar la xerrada, així com un llibre-recull sobre aquesta singular obra, van quedat exposats a disposició dels públic.

Del 10 al 25 de setembre

La filosofia del projecte NAOS

Gairebé tots els països del món han usat històricament maons de terra cuita per a la construcció. Amb terracota local i maons d’argila, utilitzant materials locals, motlles i tècniques tradicionals, tinc la intenció de construir temples personals en diferents cultures, països i ciutats, en col·laboració amb els seus respectius centres d’art, fundacions i museus; creant amb ells una cadena de connexió, unint l’energia universal a través de la pau, espiritualitat i diàleg comú.

Per saber més: www.evuart.com

video de l’exposició full de sala cartell de l’exposició
Back To Top