skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

EL SOMNI ENTRE DOS MONS

Instal·lació ceràmica de Esther Ramos i Costa

01 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos
01 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos
02 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos Ok
03 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos Ok
04 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos Ok
11 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos
06 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos
07 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos
08 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos
09 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos
10 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos
05 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos
12 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos
13 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos
14 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos
15 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos
16 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos
01 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos02 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos Ok03 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos Ok04 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos Ok11 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos06 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos07 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos08 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos09 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos10 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos05 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos12 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos13 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos14 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos15 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos16 Somni Entre Dos Mons Esther Ramos

L’ACC presentaSomni entre dos mons”, l’últim treball de la ceramista i sòcia Esther Ramos i Costa.

A la instal·lació ceràmica “El somni entre dos mons” d’Esther Ramos, l’important és el que no es veu. És el misteri de l’ocult i la percepció intuïtiva del secret que s’amaga més enllà de la forma.
És en la dialèctica impossible entre allò físic i allò metafísic on l’ànima es revela, on el silenci de pensaments, emocions i sensacions parla. Absència i presència simultànies.

Xavier Domènech

Aquesta instal·lació està acompanyada per uns perfums de la perfumista Esperança Cases de “El Jardí Secret”, expressament creats per a l’ocasió. Les olors invisibles però perceptibles reforcen la idea de l’ocult.

Del 10 d’abril a l’11 de maig de 2018

Inauguració: dimarts, 10 d’abril a les 19.30 h
Organitza: L’Associació Ceramistes de Catalunya
Lloc: Sala d’Exposicions de l’ACC

Back To Top