skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Es busca Professor/a de Ceràmica

Es Busca Professor/a De Ceràmica

Solaç Centre d’Expressió Artística de Mollerussa cerca Prefessor / a de ceràmica per a la seva escola, amb opció de fer mitja jornada o jornada completa. És indispensable que tingui més de 45 anys i que estigui a l’atur.

Els interessats us podeu comunicar per e-mail: solacentreart@gmail.com

Back To Top