skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Ceramica Ireland, núm 42

Ceramica Ireland, Núm 42

Revista semestral que promociona la ceràmica irlandesa. El núm. 42 és el corresponent al segon semestre de 2018 i ja es pot llegir a la biblioteca de l’ACC.

www.ceramicsireland.org

Back To Top