skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Butlletí Informatiu de Ceràmica, núm. 116

Butlletí Informatiu De Ceràmica, Núm. 116

El Butlletí Informatiu de Ceràmica és una publicació semestral de l’Associació Catalana de Ceràmica, entitat sense ànim de lucre que fomenta l’estudi i divulgació de la ceràmica d’interès històric o tradicional, amb preferència les produccions d’èpoques medieval i moderna.

+ info: http: //www.acatceramica.com

 

Back To Top