skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Bonart

Bonart

Ja tenim a la Biblioteca de l’ACC el darrer número de la revista trimestral Bonart, correponent als mesos de maig, juny i juliol. Es tracta d’una revista especialitzada en art i patrimoni amb articles de reflexió, crítiques, reportatges, entrevistes i notícies realcionades amb el món de l’art que podeu consultar al fons bibliotecari de la nostra seu.

Back To Top