skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

XXII Beca artística internacional de primavera L’Escala 2020

XXII Beca Artística Internacional De Primavera L’Escala 2020

L’Ajuntament de l’Escala (Girona, Catalunya) ha creat aquesta beca d’àmbit internacional adreçada a creadors i creadores del món de les arts. Té com a finalitat apostar per una lataforma d’expressió, desenvolupament i pensament de l’art; l’estudi i la recerca en aquest camp; potenciar la  comunicació entre sensibilitats, cultures i procedències geogràfiques diverses; promoure la  divulgació de l’art contemporani i, al mateix temps, dinamitzar l’entorn territorial immediat en col·laboració amb l’artista resident.

Bases Beca 2020

 

Back To Top