skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

VIRTUAL BOOTCAMPS

VIRTUAL BOOTCAMPS

Artesania Catalunya organitza el cicle de bootcamps virtuals, unes sessions d’assessorament en línia adreçades a les empreses artesanes a càrrec de Design Institute of Spain. En el marc del programa Assessora’t, assessorament a mida per a artesans, l’objectiu és apropar nous instruments per a la millora de la competitivitat i de l’estratègia de comercialització del sector.

Estructura del programa

Abans i després de casa sessió els participants podran consultar materials per fomentar l’auto-coneixement i donar continuïtat a l’aprenentatge. En les sessions i després per mail, es donarà feedback sobre dubtes i consultes.

Programa flexible

Les sessions han sigut dissenyades per integrar de manera progressiva diferents capacitats i coneixements en un recorregut específic, però poden també realitzar-se de forma independent en funció de les necessitats puntuals.

Suport permanent

Les trobades grupals es realitzaran via Zoom i les comunicacions entre els ponents i els participants es realitzarà via mail.

Els ponents estaran disponibles via Zoom/mail durant el temps de duració del programa per consultes o dubtes sobre els continguts.

+ info:www.ccam.gencat.cat

Back To Top