skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

V RESIDÈNCIA D’ESTIU: SODA POP!

V RESIDÈNCIA D’ESTIU: SODA POP!

Del 9 al 21 d’agost de 2020

Coorganitzadors de sessió: Trudy Chiddix i Tara Sartorius

Artista convidada: Nancy Selvin

Amb: Maya Blume-Cantrell, Meredith Knight, Stacy Morgan, Jan Schachter i Marion Toms

Mitjançant una combinació de química i art, explorarem com les superfícies ceràmiques poden “aparèixer” quan els colors aplicats i altres materials reaccionen en un forn atmosfèric. Experimentarem amb argiles, engalbes, esmalts, òxids i altres, en una cocció de soda i investigarem els mètodes de millora de la superfície, posteriorment a la cocció, inclosos els mitjans de cera encàustica.

Es recomana als participants que portin peces bescuitades i rajoles, de mida petita a mitjana, per iniciar el procés d’inici de prova.

Inscripcions

Ajudes econòmiques, beques i  premis

Watershed Center for the Ceramic Arts, 19 Brick Hill Road, Newcastle, ME 04553 (USA)

 

Back To Top