skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Tres forns de ceràmica amb termostat

Venc tres forns de ceràmica amb termostat.

Dos de 800 ºC. Mides: 100 x 120 x 174 cm.

Un de 1.000 ºC. Mides: 120 X 120 X 180.

Els tres trifàsics.

Contacte: Martí

elgarroferdesesroques@gmail.com

Back To Top