skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Terres enfumées. Trente céramistes contemporains

Terres Enfumées. Trente Céramistes Contemporains

La tècnica de la terra fumada, utilitzada per un gran nombre d’artistes contemporanis, ha permès a l’autor Jane Perryman seleccionar una trentena d’artistes ceràmics de 17 països diferents i mostrar les seves fonts d’inspiració i èxits.

 

Fullejar una part

El vull comprar

Back To Top