skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org
SERIGRAFIA AMB ENGALBES

SERIGRAFIA AMB ENGALBES

Curs intensiu d'estiu   La serigrafia es una tècnica de reproducció de la imatge que presenta múltiples possibilitats en ceràmica. En aquest intensiu es proposa una aproximació a la serigrafia ceràmica, a través de la seva aplicació amb engalbes sobre…

MÉS INFO.
Back To Top