skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Raul Lobo Baroja

Raul Lobo Centauro A
Raul Lobo Centauro A
Raul Lobo Chevall Du Gerica
Raul Lobo Cosmomuto 02 B
Raul Lobo Cosmomuto 03 C
Raul Lobo Hombre Pajaro
Raul Lobo Il Potere Del Caz
Raul Lobo Inutiles Ushebtis
Raul Lobo Kantauri Zaharrek
Raul Lobo Mr Punch A
Raul Lobo Onanauta
Raul Lobo Unicornio A
Raul Lobo Zamalzain
Raul Lobo Centauro ARaul Lobo Chevall Du GericaRaul Lobo Cosmomuto 02 BRaul Lobo Cosmomuto 03 CRaul Lobo Hombre PajaroRaul Lobo Il Potere Del CazRaul Lobo Inutiles UshebtisRaul Lobo Kantauri ZaharrekRaul Lobo Mr Punch ARaul Lobo OnanautaRaul Lobo Unicornio ARaul Lobo Zamalzain

Sopela (País Basc), 1982

Escultor que utilitza per desenvolupar la seva obra principalment la ceràmica, argiles refractàries d’alta temperatura decorades amb òxids i engalbes.

Estàtues lànguides que projecten determinats estats d’ànim, introversió, inseguretat o frustració, es materialitzen en personatges fantàstics per reflexionar sobre les angoixes internes amb l’esperança de superar-les.

Són figures híbrides, personatges mig humans mig animals, éssers mitològics adaptats a la seva temàtica més introspectiva, d’una presència formal d’estranyament o desarrelament familiar gràcies al seu aspecte absurd i grotesc.

Aquestes escultures hermètiques, que fan referència al pas del temps i a un futur inevitable, estan mancades de rostre o de detalls que les poguessin personalitzar. Són un crit d’advertiment des del passat, però a la vegada, la paradoxa de situacions presents incertes, sense oblidar que una força esperançadora pot fer travessar qualsevol obstacle.

+34 619 840 972

info@lobobaroja.com www.lobobaroja.com Instagram Pinterest
Back To Top