skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Margarida Geronès i Puig

Margarida Gerones 001
Margarida Gerones 001
Margarida Gerones 002
Margarida Gerones 003
Margarida Gerones 004
Margarida Geronès Cap De Noia
Margarida Geronès Centre 1
Margarida Geronès Noia Sobre Troc
Margarida Geronès Parella
Margarida Geronès Quadre Homes
Margarida Geronès Quadre Terres
Margarida Geronès Centre 2 Ok
Margarida Gerones 001Margarida Gerones 002Margarida Gerones 003Margarida Gerones 004Margarida Geronès Cap De NoiaMargarida Geronès Centre 1Margarida Geronès Noia Sobre TrocMargarida Geronès ParellaMargarida Geronès Quadre HomesMargarida Geronès Quadre TerresMargarida Geronès Centre 2 Ok

Faig escultures, quadres, gerres, centres, caps, etc.

Per treballar utilitzo el refrectari, el gres, la porcel.lana i engalbes, aixi com esmalts propis, a alta temperatura.

Per fer els centres barrejo les terres, representan roques sobre el mar que pot èsser d’un blau relaxat, vert d’algues o negre de tempesta, etc.

Algunes de les figures parteixen d’una arrel d’arbre com a base i treballo la peça a fi que s’hi acopli a sobre.

geronespuig@gmail.com facebook
Back To Top