skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Maia Ming Fong

Maia Ming 2pinkronunculosLR
Maia Ming 2pinkronunculosLR
Maia Ming 7whales
Maia Ming 8 Mmd Dinos
Maia Ming EVA Set Black
Maia Ming BULB Teaset
Maia Ming Guardians Jar
Maia Ming Olivias Log LR
Maia Ming Rings Sp
Maia Ming Whitehearttrio FlowerLR Cut
Maia Ming 4teapots KAYA Ok
Maia Ming 2pinkronunculosLRMaia Ming 7whalesMaia Ming 8 Mmd DinosMaia Ming EVA Set BlackMaia Ming BULB TeasetMaia Ming Guardians JarMaia Ming Olivias Log LRMaia Ming Rings SpMaia Ming Whitehearttrio FlowerLR CutMaia Ming 4teapots KAYA Ok

Maia Ming Fong va néixer a Hawaii, va estudiar Disseny de Producte a la Universitat de Stanford i actualment viu i treballa a Barcelona. Ella ha estat dissenyant i fent objectes, especialment en argila, durant tot el temps que pugui recordar.
Quan els seus fills eren joves, la Maia va prendre una classe de ceràmica amb ells i es va submergir en el món de la ceràmica. Va començar a fer peces petites que estaven fetes al torn i després treballades a mà. Això la va conduir a fer exposicoins en grups, individuals i a més demanda del seu treball. Així que va començar a utilitzar motlles per reproduir els seus dissenys de ceràmica en petites sèries.
Inspirat pel seu patrimoni asiàtic i escandinau, la ceràmica de vida de Maia millora els plaers simples a la llar. Clàssics contemporanis, amb un toc tàctil i capritxós, els seus dissenys ceràmics són molt senzills i funcionals.

Maia Ming Fong was born in Hawaii, studied Product Design at Stanford University, and currently lives and works in Barcelona. She has been designing and making things, especially in clay, for as long as she can remember.

When her children were young, Maia took a pottery class with them and re-immersed herself into the world of ceramics. She began making small pieces that were formed on the wheel and then adapted by hand. This led to group and solo exhibits and more demand for her work. So Maia began to use slip cast molds to reproduce her ceramic designs in small series.

Inspired by her Asian and Scandinavian heritage, Maia’s lifestyle ceramics enhance simple pleasures in the home. Contemporary classics, with a tactile and whimsical flair, her ceramic designs are beautifully simple and functional.

maia@maiamingdesigns.com www.maiamingdesigns.com facebook Instagram Twitter Pinterest Etsy
Back To Top