skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Jordi Aguadé

In memoriam

Jordi Aguade 0
Jordi Aguade 0
Jordi Aguade 4
Jordi Aguade 1
Jordi Aguade 2
Jordi Aguade 5
Jordi Aguade 3
Jordi Aguade 6
Jordi Aguade 7
Jordi Aguade 0Jordi Aguade 4Jordi Aguade 1Jordi Aguade 2Jordi Aguade 5Jordi Aguade 3Jordi Aguade 6Jordi Aguade 7

JORDI AGUADÉ (1925 – 2021)

Va néixer el 18 d’octubre de 1925, al cor de Barcelona, a la Rambla de Catalunya, 125.

Ceramista de referència de la ceràmica contemporània catalana. En el seu taller hi van treballar molts dels ceramistes actuals, creant una metodologia de treball rigorosa i creativa, que molts dels seus deixebles han seguit.

Les seves primeres pràctiques les realitza al taller de Llorens Artigas.

Jordi Aguadé, com d’altres artistes i intel·lectuals opta per passar una temporada de treball a I’estranger. Primer viatja a París, on s’instal·la corn a mestre de torn en el taller de Philippe Rouard.

Després marxa cap a Suècia, on treballa a I’estudi de Tyra Lundgren, una ceramista de renom de I’illa de Gotland. Aquesta a la vegada el presenta a un terrisser de I’illa d’Erelhern, per finalitzar en un breu estatge al taller de Gocken Jobs, una família d’artistes de la localitat de Leksand. Aquest període de pelegrinatge representa un dels períodes més feliços de la seva vida, en el qual tingué I’oportunitat d’obrir-se a noves perspectives i conceptes de la ceràmica.

De retorn a la seva ciutat natal, munta el seu propi taller, en el carrer Venècia, a la barriada d’Horta.

Back To Top