skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Escola d’Art La Industrial

Publi Web Acc La Industrial
Publi Web Acc La Industrial
Escola La Industrial 01
Escola La Industrial 02
Escola La Industrial 03
Escola La Industrial 04
Publi Web Acc La IndustrialEscola La Industrial 01Escola La Industrial 02Escola La Industrial 03Escola La Industrial 04

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ EN DECORACIÓ CERÀMICA

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Decoració Ceràmica té com a objectiu desenvolupar decoracions sobre suports ceràmica, planificant el procés d’elaboració, com els nous materials, procediments i tecnologies, garantint la qualitat del producte acabat, i seguint en tot el procés normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.

Durada: 2 anys
Horari lectiu: matins
+info.

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE CERÀMICA ARTÍSTICA

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica Artística va orientat a l’adquisició de coneixements ceràmics buscant l’equilibri entre la part teòrica, la metodologia científica i l’activitat professional. L’habilitat tècnica, la capacitat d’investigació, la creativitat i el pensament crític són objectius d’aquest cicle superior.

Durada: 2 anys
Horari lectiu: matins
+info.

Escola d’Art La Industrial

Recinte de l’Escola Industrial. Edifici 21
C/ Comte d’Urgell, 187
08036-Barcelona

Telèfon: 93 321 90 66

ea-artlaindustrial@xtec.cat www.artlaindustrial.cat Instagram
Back To Top