skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Cristina Márquez

Fragments 01
Fragments 01
Fragments 02
Fragments 03
Fragments 05
Memories Fada 1
Memories Fada 2
Memories Fada 3
Memories Fada 4
Memories Fada 5
Cris Marquez Siendo 1
Cris Marquez Siendo 2
Cris Marquez Siendo 3
Cris Marquez Siendo 4
Cris Marquez Siendo 5
Cris Marquez En El Vent 1
Cris Marquez En El Vent 2
Cris Marquez En El Vent 3
Cris Marquez En El Vent 4
Cris Marquez En El Vent 6
Cris Marquez En El Vent 5
Fragments 01Fragments 02Fragments 03Fragments 05Memories Fada 1Memories Fada 2Memories Fada 3Memories Fada 4Memories Fada 5Cris Marquez Siendo 1Cris Marquez Siendo 2Cris Marquez Siendo 3Cris Marquez Siendo 4Cris Marquez Siendo 5Cris Marquez En El Vent 1Cris Marquez En El Vent 2Cris Marquez En El Vent 3Cris Marquez En El Vent 4Cris Marquez En El Vent 6Cris Marquez En El Vent 5

Barcelona, 1971

El seu treball és fruit de la combinació de la seva experiència en els camps de la ceràmica i la impressió gràfica. Llicenciada en Belles Arts per la “Universitat de Barcelona” en l’especialitat de gravat, després de finalitzar els estudis de Ceràmica Artística a l’escola “Llotja” de la mateixa ciutat, s’ha dedicat a investigar diverses tècniques de reproducció de la imatge aplicades en ceràmica, especialment la serigrafia. Compagina la docència amb la realització de peça artística.

La seva obra es defineix per la subtilesa i la fragilitat representades en la porcellana. Aquest material ha esdevingut protagonista en les seves instal·lacions que oscil·len entre la mirada i la reflexió.

crismarquez14@gmail.com www.crismarquez.com Instagram
Back To Top