skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

GALERIA DE SOCIS

L’Associació Ceramistes de Catalunya està formada per ceramistes, terrissers, industrials, escoles, estudiants, investigadors, museus, associacions i diverses entitats, tots ells vinculats al món de la ceràmica.

Back To Top