skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Rajoles fotoluminiscents

Rajoles Fotoluminiscents

Aquest vídeo presenta el disseny de rajoles fotoluminiscents ecoeficients que permeten crear paraments arquitectònics amb llum integrada en espais i ambients interiors, tenint en compte l’estètica i la funcionalitat.

Núria Nofrarias n’és l’autora.

(Aquest vídeo forma part de la programació de l’edició Hola Cerámica! 2020)

Back To Top