skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

PRORROGAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ

PRORROGAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de candidatures es prorroga fins al 28 de febrer de 2021

Tota la documentació es presenta a través del lloc web de l’AeCC:
Descarregar Bases
Fitxa Candidatura

+ info: 0034 – 937 972 732 – 626 246 109

www.ciudades-ceramica.es

Back To Top