skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Premio Faenza. 61° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea

Premio Faenza. 61° Concorso Internazionale Della Ceramica D’Arte Contemporanea

Anunci de participació al 61è Concurs Internacional de Ceràmica d’Art Contemporani. El lliurament de premis tindrà lloc el maig del 2020. L’exposició s’instal·larà durant l’estiu del 2020.

El concurs es divideix en dues seccions diferenciades: una reservada a artistes menors de 35 anys (al 31 de desembre de 1984), l’altra reservada a artistes majors de 35 anys.

La participació és gratuïta i està subjecta al pagament d’una taxa de 20 € per despeses administratives només per a la categoria “majors de 35 anys”.

Termini d’inscripció: Les inscripcions estan obertes del 30 de setembre al 12 de desembre de 2019.

Bases 61 Premi Faenza Itàlia

El formulari de sol·licitud s’ha d’enviar a través del portal del Premi Faenza: https://premiofaenza.micfaenza.org

AiCC
Associazione Italiana
Città della Ceramica
Piazza del Popolo 31
48018 FAENZA – RA

Back To Top