skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Peces audiovisuals per a ceramistes

Peces Audiovisuals Per A Ceramistes
Vídeos de divulgació per fer conèixer als seus creadors, acostant a la persona i la seva obra.
Projecte familiar realitzat per Daniel & Miquel Angel Benejam. Ens dediquem a la realització de peces audiovisuals per als sectors de l’art i l’artesania.

-Vídeo format taller sense desplaçaments fora de Barcelona 600 €
Exemple: https://vimeo.com/311741909

-Vídeo format més elaborat entre 1.000/1.500 € depenent de les localitzacions. De totes maneres es faria pressupost. Exemple: https://vimeo.com/383240820

CONTACTE: Miquel Angel Benejam.
Tel: 639 36 75 38

 

Back To Top