skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Peces audiovisuals per a ceramistes

Peces Audiovisuals Per A Ceramistes

Projecte familiar realitzat per Daniel & Miquel Angel Benejam. Ens dediquem a la realització de peces audiovisuals per als sectors de l’art i l’artesania. Vídeos de divulgació per fer conèixer als seus creadors, acostant a la persona i la seva obra.

Vídeo format taller, sense  desplaçaments fora de Barcelona 450 € Exemple: https://vimeo.com/311741909

Vídeo format més elaborat entre 600/1.000 € depenent de las localitzacions. Adaptem pressupost. Exemple:  https://vimeo.com/383240820

CONTACTE: Miquel Angel Benejam

Tel: 639 36 75 38

mbenejam@rossofiorentino.tv

Back To Top