skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Patricia Reiger i Xavier Toubes

Patricia Reiger I Xavier Toubes

Exposición en la galeria Zolla/Lieberman Gallery de Miami.

Xavier Toubes és professor emèrit del School of the Art Institute of Chicago

Dates: Fins al 5 de desembre de 2021

+ infowww.xaviertoubes.com

 

Back To Top