skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Manual completo de Artes Cerámicas

Manual Completo De Artes Cerámicas

El Manual complet d’arts ceràmiques o fabricació d’objectes de terres cuites en totes les seves aplicacions comprèn: l’elaboració del maó massís, buit i premsat, teules de cadenes comunes, canonada, pisa fina, gres, pipes i botons i una ressenya de les porcellanes antigues i modernes.

És també una recopilació de les dades més importants de les millors publicacions nacionals i estrangeres.

Edició facsimil

291 pàgines Preu: 14 €

Back To Top