skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Llibre “La terra i el foc: un entorn creatiu”

Llibre “La Terra I El Foc: Un Entorn Creatiu”

Libre escrit per Assumpta Rosés Cavallé, sobre l’obra de Martí Royo.

Es pot consultar des d’ara a la biblioteca de l’ACC.

Back To Top