skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Festa del Fang a Quart

Festa Del Fang A Quart

El dissabte 2 de juny de 2018 Quart celebra la Festa del Fang, una herència de la seva tradició terrissera i de l’anterior Fira de la Terrissa, que ja fa alguns anys es va deixar de celebrar.
Es faran tota mena d’activitats, com una cuita de Terrissa Negra, tradicional de Quart i una visita guiada al Museu.
Aquests actes s’acompanyaran d’activitats més lúdiques, com tallers, demostracions, concerts, gastronomia i jocs tradicionals.
Més informació: Ajuntament de Quart
Plaça de la Vila, 2 Quart (Girona)
Tel: 972 469 171

Back To Top