skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

 EN MOVIMENT. PUNT DE PARTIDA

Exposició del Cicle de Ceràmica Artística de l’Escola Llotja

Llotja Moviment 17
Llotja Moviment 17
Llotja Moviment 10
Llotja Moviment 18
Llotja Moviment 09
Llotja Moviment 19
Llotja Moviment 08
Llotja Moviment 13
Llotja Moviemnt 17
Llotja Moviment 15
Llotja Moviment 04
DSC03132 Web
Llotja Moviment 05
Llotja Moviment 01
Llotja Moviment 02
Llotja Moviment 03
Llotja Moveiment 14
Llotja Moviment 07
Llotja Moviment 11
Llotja Moviment 12
Llotja Moviment 20
DSC03137 Web
Llotja Moviment 06
Llotja Moviment 16
Llotja Moviment 17Llotja Moviment 10Llotja Moviment 18Llotja Moviment 09Llotja Moviment 19Llotja Moviment 08Llotja Moviment 13Llotja Moviemnt 17Llotja Moviment 15Llotja Moviment 04DSC03132 WebLlotja Moviment 05Llotja Moviment 01Llotja Moviment 02Llotja Moviment 03Llotja Moveiment 14Llotja Moviment 07Llotja Moviment 11Llotja Moviment 12Llotja Moviment 20DSC03137 WebLlotja Moviment 06Llotja Moviment 16

Aquesta exposició es nodreix de les peces resultants del mòdul de Projectes de Ceràmica impartit al 1r curs del Cicle Superior.

La proposta neix de la realització i muntatge d’una peça que tingui moviment per ella mateixa o per algun factor extern. Amb temàtica i tècniques lliures.

La complexitat que suposa el fet de crear una peça amb aquestes característiques, és entomada per l’alumnat com un repte. Cadascuna d’elles pot expressar allò que més  desitja o commou a l’alumne.

Destacar que és la primera obra que fan com a artistes ceramistes. Això ens fa reflexionar sobre la inexperiència i la llibertat que genera el fet de treballar, sense prejudicis ni encorsetaments, davant del propi material i la tècnica.

 

Participen:

Cèlia Arruego · Carla Beitia · Isabelle Bellon · Marta Belmonte · Roxana Chambillo · Marta Díaz · Jordi Domingo · Andrea Leiva · Ester Mòdol · Cristina Monjas · Sandrine Perroton · Montse Rodamilans · Maria Torrellas

video de l’exposició full de sala cartell de l’exposició
Back To Top