skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Convocatòria de Feria Nace. Navarrete (La Rioja)

Convocatòria De Feria Nace. Navarrete (La Rioja)

del 19 al 21 de juliol de 2019

La localitat de Navarrete celebra aquest any la XI edició de la Feria Nacional de Alfarería i Cerámica del 19 al 21 de juliol. Entre les activitats programades destaquen: el concurs de part única, actuacions musicals, el fòrum ceràmic, exposicions, demostracions en directe, activitats infantils, ruta de pinchos, cursos i tallers especialitzats i la creació en directe d’una obra mural amb la participació directa del públic.

Per participar a la Fira ha de justificar-se la condició d’artesà terrissaire o ceramista, haurà d’acompanyar a la sol·licitud fotocòpia del carnet d’artesà en què figura el número de registre, o certificat o document que acrediti tal condició d’artesà amb una data no anterior a sis mesos des de la seva expedició.

+ info: Per a més informació, consulti les bases a: http://ferianace.com/bases-e-inscripcions/

Termini de sol·licitud fira: Les sol·licituds degudament diligenciades i acompanyades de la documentació precisa, s’enviaran per correu postal abans del 8 d’abril de 2019 a l’Ajuntament de Navarrete.

Concurs: Al concurs podran presentar-se totes les persones físiques i empreses l’obra de les quals estugui realitzada en material ceràmic, podent presentar-se un màxim de dos treballs per autor.

La temàtica per a aquesta edició serà: PROCÉS CERÀMIC. Cada obra podrà constar d’una o més peces que l’autor present com a conjunt i els premis s’adjudicaran sempre a la obra completa. La obra haurà de reunir les característiques d’una única, no de sèrie, i es valorarà la fidelitat a l’estil propi de l’autor. La obra ha de ser original i no premiada amb anterioritat.

Termini de presentació: La documentació requerida a les bases s’haurà d’enviar abans del 31 de maig de 2019 a l’Ajuntament de Navarrete.

Premi: El jurat estarà compost per persones especialistes en la matèria designats per la comissió organitzadora i aliens al concurs. S’ha establert un premi únic de 2.500 €. La decisió del jurat i la entrega del premi es realitzaran el dia 20 de juliol de 2019.

Bases-Concurso-PiezaUnica-NACE19
Inscripcion-Concurso-PiezaUnica-NACE19

Back To Top