skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

CONFERÈNCIA CERÀMICA EN MOVIMENT

CONFERÈNCIA CERÀMICA EN MOVIMENT

Aquest divendres 19 de març la ceràmista Maria Bosch realitzarà una conferència adreçada als alumnes de 3r de l’Escola d’Art Llotja. L’artista ens convida a la conferència via online amb el següent enllaç que s’activarà a les 9.00h d’aquest divendres.

Enllaç a la conferència

Així doncs us convidem a gaudir d’aquesta conferència!

Back To Top