skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

CLASES REGULARS DE CERÀMICA i JOIERÍA dterra

CLASES REGULARS DE CERÀMICA I JOIERÍA Dterra

Las classes regulars de dterra estan obertes tant per a  principiants com pera iniciats. Tenen una durada de 2 hores, un cop a la setmana i s’imparteixen durant tot l’any.

https://www.dterra.es/product-category/cursos/

Back To Top