skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Ceramics Ireland, nº 45

Ceramics Ireland, Nº 45

Revista semestral que promociona la ceràmica irlandesa. El núm. 45 és el corresponent al segon semestre de 2021 i ja es pot llegir a la biblioteca de l’ACC.

www.ceramicsireland.org

Back To Top