skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Ceramicas Ireland

Ceramicas Ireland

Revista semestral que promociona la ceràmica irlandesa. El núm. 41 és el corresponent al primer semestre de 2018 i ja es pot llegir a la biblioteca de l’ACC.

www.ceramicsireland.org

Back To Top