skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org
NAOS A L’ACC

NAOS a l’ACC

Mostra de vídeos i maquetes fins el 25 de setembre   El passat dia 10 de setembre a la tarda, ens va visitar a l'ACC la ceramista de Guatemala Estefanía Valls Urquijo, per presentar en públic el seu interessant projecte…

MÉS INFO.
Back To Top