skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Butlletí Informatiu de ceràmica 123-124

Butlletí Informatiu De Ceràmica 123-124

El Butlletí Informatiu de Ceràmica és una publicació semestral de l’Associació Catalana de Ceràmica, entitat sense ànim de lucre que fomenta l’estudi i divulgació de la ceràmica d’interès històric o tradicional, amb preferència les produccions d’èpoques medieval i moderna.

El número 123-124 correspon als dos semestres de 2021 i el podeu consultar a la biblioteca de l’ACC.

+ info: http: //www.acatceramica.com

Back To Top