skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Butlletí informatiu de ceràmica 121-122

Butlletí Informatiu De Ceràmica 121-122

El Butlletí Informatiu de Ceràmica és una publicació semestral de l’Associació Catalana de Ceràmica, entitat sense ànim de lucre que fomenta l’estudi i divulgació de la ceràmica d’interès històric o tradicional, amb preferència les produccions d’èpoques medieval i moderna.

El número 121-122 correspon als dos semestres de 2020 i el podeu consultar a la biblioteca de l’ACC.

+ info: http: //www.acatceramica.com

Back To Top