skip to Main Content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

BICAA 2021: XV edició de la Biennal Internacional d’Art Ceràmic d’Aveiro

BICAA 2021:  XV Edició De La Biennal Internacional D’Art Ceràmic D’Aveiro

Inscripcions obertes del 21 de setembre al 30 de novembre de 2020

Les inscripcions estan obertes per participar a la quinzena edició de la Biennal Internacional d’Art Ceràmic a Aveiro, del 21 de setembre al 30 de novembre de 2020.

Els artistes nacionals o estrangers poden participar a la Biennal, amb un màxim de dues obres artístiques amb una data d’execució no superior a tres anys, que seran seleccionades pels membres del jurat. Les obres artístiques poden ser individuals o col·lectives.

Premis:

12.000 euros pel primer premi

8.000 euros pel segon

5.000 euros pel tercer premi

A més d’aquests premis, el jurat pot atorgar mencions d’honor.

Exposició: Les obres seleccionades estaran exposades del 30 d’octubre de 2021 al 30 de gener de 2022 al museu Aveiro / Santa Joana.

+ info: +351 234 406 300 – geral@cm-aveiro.pt

bienalceramica@cm-aveiro.ptmuseucidade@cm-aveiro.pt

Descarregar Bases

Descarregar Full de sol·licitud

Back To Top